Bedrijfsprofiel

ondernemen vanuit kernkwaliteiten en verlangen

De drijvende kracht achter Working Matters is Brigitte Heemskerk. Een bureau voor loopbaanadvies en outplacement gestart vanuit de visie dat elk mens uniek is in zijn bijzondere mix van talenten en kwaliteiten. Vaak ligt er een persoonlijke uitdaging, namelijk om vanuit deze eigenheid in beweging te komen en te gaan ondernemen met dit unieke aanbod. Met welke doelen? Om beter te functioneren in een huidige baan, nieuwe arbeidskansen te creëren of bestaande mogelijkheden succesvol te benutten.

Waarom de naam Working Matters? Omdat het werk en de werkomgeving bij uitstek een plek is waar je talenten tot recht kunnen komen en je jezelf kunt ontwikkelen. Soms zijn er ' matters', die om  coaching of begeleiding vragen. Daar helpen we graag bij!

Even voorstellen

Mijn loopbaan startte op een inspirerende sales- en marketingafdeling. Daarna heb ik veertien jaar als manager gewerkt, zowel in een profit- als non-profit omgeving. In de uitzendbranche, waar ik diverse vestigingen heb geleid en met veel plezier mensen heb bemiddeld naar een andere passende baan. In de gezondheidszorg als manager van een flexbureau en adviseur bij capaciteitsvraagstukken over interne en externe flexibiliteit. Een omgeving waar instroom, doorstroom en uitstroom samenkomen en passend bij de levensfase wensen en ambities aan de basis staan van nieuwe keuzes. Ik heb vitale en minder vitale medewerkers begeleid en ervaren hoe belangrijk het is om in balans en vanuit een natuurlijke gedrevenheid te kunnen leven en werken. Managen is ook continue de balans zoeken tussen directe aansturing, begeleiding en coaching om de doelen van de medewerker en de organisatiedoelstellingen zo goed mogelijk te matchen. Ik ontdekte gaandeweg dat ik mijn kracht het beste kan inzetten op individuele begeleiding, (groeps)coaching en het oplossen van arbeidsvraagstukken op het gebied van vraag en aanbod. Mijn interesse in persoonlijke ontwikkeling en wat mensen beweegt in de context van arbeid hebben geleid tot de keuze om me te specialiseren in loopbaanadvisering. Naast de Post-HBO gecertificeerde beroepsopleiding als loopbaanadviseur (methodiek Hoogendijk, Adviesbureau VistaNova) heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd in coaching, management en op het gebied van de arbeidsmarkt. Door mijn achtergrond in diverse branches en in de bemiddeling heb ik ruime kennis van de arbeidsmarkt en beroepsrichtingen.

Coachstijl

Mijn drijfveer is mensen te begeleiden naar of te faciliteren in een zinvolle arbeidsplek of perspectief hierop. Ieder individu heeft een unieke persoonlijkheid en heeft eigen specifieke loopbaanvragen. Dat betekent dat er wordt aangesloten op deze specifieke vraag bij de inzet van de te gebruiken methodieken en werkvormen. Dit doe ik door te werken aan bewustwording van persoonlijkheidskenmerken, verlangens en drijfveren, zodat er met dit verkregen inzicht zelf keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot de huidige of een toekomstige werkplek. Mijn aanpak is te typeren als betrokken, doortastend en oplossingsgericht, waarbij ik de kandidaat actief stimuleer in zijn of haar leerproces en aanzet tot denken èn handelen.                          

Vanuit professioneel oogpunt wordt samengewerkt met diverse partners. Allen loopbaanprofessionals, die de visie en werkwijze van Working Matters ondersteunen.

Working Matters werkt volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (Noloc).

Stel hier uw vraag