Kandidaten

bepaling en keuze beroepsmatige koers

Loopbaanwensen of -vragen lijken soms zomaar te ontstaan of zijn plotseling sterker aanwezig. Bijvoorbeeld door groei in persoonlijke ontwikkeling, in een periode na een burn-out of door een nieuwe organisatiekoers past de huidige functie niet meer zo goed of bent u minder geboeid. Er is behoefte aan een (nieuwe) oriëntatie op de loopbaan, uitgebreid loopbaanadvies of begeleiding in het vinden van ander passend werk.

Begeleiding  bij loopbaanvragen kan plaatsvinden op individueel initiatief of op initiatief van een werkgever. Een overzicht van onze diensten treft u hieronder aan. Uiteraard zijn er in afstemming met u ook andere varianten mogelijk.

Diensten:

Loopbaanadvies

U volgt een intensief koersonderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in uw persoonlijkheid, capaciteiten, motieven en persoonlijke doelen. Wij helpen u op weg om met dit verkregen zelfinzicht uw beroepsmatige koers te bepalen. Ga naar de pagina loopbaanadvies.

Outplacement

Een volledig outplacementtraject bestaat uit een uitgebreide innerlijke- en externe oriëntatie op de loopbaan en is gericht op het zo snel mogelijk vinden van een andere passende baan en werkomgeving buiten de eigen organisatie. Ga naar de pagina outplacement.

Effectief netwerken

Diverse aspecten van netwerken komen aan de orde, zoals het voeren van een netwerkgesprek, gebruikmaking van sociale media, presentatie.

Doelgericht solliciteren

Afhankelijk van de vraag wordt in twee tot drie gesprekken en door middel van e-coaching behandeld; het schrijven van een sollicitatiebrief met persoonlijk profiel, het opstellen van een Curriculum Vitae, contact leggen met vacaturehouders, het formuleren van een 'elevator pitch', voorbereiding en voeren van een sollicitatiegesprek

Baanverwerving

De dienst baanverwerving is een individueel traject en een combinatie van de programma inhoud van effectief netwerken en effectief solliciteren aangevuld met jobsearching. Jobsearching is een vorm van actieve ondersteuning in het zoeken en vinden van passende vacatures. Deze dienst bestaat uit maximaal 5 gesprekken (face-to-face) en is speciaal bedoeld voor kandidaten, die zicht hebben op en klaar zijn voor een volgende loopbaanstap. Extra zoekondersteuning vindt via Jobport online plaats. Via een eigen zoekprofiel ontvangen kandidaten geautomatiseerd vacatures.

Kosten

Er zijn organisaties, die beleid hebben ontwikkeld op het gebied van employability of in het kader van managementdevelopment werknemers stimuleren in loopbaanontwikkeling. Bij reorganisaties is het veelal gebruikelijk dat er vanuit de werkgever wordt voorzien in outplacementmogelijkheden voor de werknemer. Ook particulieren kunnen met hun loopbaanvragen terecht bij een deskundig loopbaanadviseur. Een eerste oriënterend gesprek kost u als particulier niets. Op aanvraag ontvangt u de tarieven van onze diensten

Stel hier uw vraag