Organisatie

bewegen vanuit talent en drijfveren naar een passende baan

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling om optimaal te anticiperen en te kunnen inspelen op veranderende behoeften in de omgeving. Dit vraagt om medewerkers, die passen bij de identiteit, de bedrijfscultuur en in het bijzonder passen in het functieprofiel. Vooral in tijden van organisatieverandering vragen beleidsmakers, leidinggevenden en medewerkers in het algemeen zich af of zij kunnen meebewegen en passen in de nieuwe koers, waarvoor andere uitdagingen, functievereisen en gedrag nodig zijn. Een werkgever die actief beleid voert op duurzame inzetbaarheid maakt aandacht en zorg voor medewerkers blijvend zichtbaar. Dit leidt tot hoog personeelsbehoud en aantrekkelijk werkgeverschap, omdat vitale medewerkers zich verbonden voelen met het werk en de organisatie.

Individueel loopbaanadvies voor uw medewerker, een periodieke loopbaancheck of een outplacementtraject zijn loopbaaninstrumenten, die u hierbij kunnen ondersteunen.

Diensten

Loopbaanadvies

Uw medewerker volgt een intensief koersonderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren en persoonlijke doelen. Wij helpen de kandidaat op weg om met dit verkregen zelfinzicht zijn of haar beroepsmatige koers te bepalen. Lees hier meer

EmployabilityCheck

Met de EmployabilityCheck creeërt u bewustwording bij uw medewerker als het gaat om de eigen duurzame inzetbaarheid. Uw medewerker krijgt inzicht in zijn competenties, zijn positie en kansen op de arbeidsmarkt en de bijbehorende functiemogelijkheden. Wanneer er sprake is van externe mobiliteit krijgt de medewerker na de nabespreking met een gecertificeerde loopbaanadviseur zelf toegang tot een vacaturebank met actuele en passende vacatures. Met behulp van de resultaten kan de medewerker gemakkelijk en gericht op zoek naar een nieuwe baan.

Periodieke loopbaancheck

De periodieke loopbaancheck biedt inzicht in de loopbaan- en talentontwikkeling en in de mate van vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker. Dit is een verkort traject met (online) vragenlijsten en een tweetal gesprekken met een loopbaanadviseur.

Outplacement

Een volledig outplacementtraject bestaat uit een uitgebreide innerlijke- en externe orientatie op de loopbaan en is gericht op het zo snel mogelijk vinden van een andere passende baan en werkomgeving buiten de eigen organisatie. Lees hier meer 

Loopbaanbegeleiding bij Re-integratie 2e spoor

Wanneer uw werknemer niet meer past in zijn of haar huidige functie en u geen passend werk kunt bieden binnen de eigen organisatie. Wij bieden een persoonlijk en intensief begeleidingstraject naar nieuw passend werk buiten de eigen organisatie. Persoonlijke wensen, loopbaanwaarden en (kern)competenties worden getoetst aan haalbare mogelijkheden (zoals aangegeven in een functiemogelijkhedenlijst) en zijn leidend in het plan van aanpak.

Heroriëntatie op de loopbaan bij herplaatsing of re-integratievraagstukken

Gaat u voor een duurzame oplossing bij interne herplaatsing of baanbemiddeling buiten de eigen organisatie? U kunt er voor kiezen om uw medewerker eerst een onafhankelijk loopbaantraject aan te bieden. Op basis van een gericht advies kunnen vervolgacties richting nieuw werk ingezet worden. Het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek is een mogelijkheid. Passend bij het toekomstig beroepsprofiel van de kandidaat wordt onderzocht welke beroepen duurzaam werkperspectief bieden.  

Doelgericht Solliciteren

Afhankelijk van de vraag wordt in twee tot drie gesprekken en door middel van e-coaching behandeld; het schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een Curriculum Vitae, contact leggen met vacaturehouders, voorbereiding en voeren van een sollicitatiegesprek.
Voor overige vragen op het gebied van loopbaanadvies - en ontwikkeling gaan wij graag met u in gesprek, zodat er een gericht aanbod samengesteld kan worden.

Wij zijn actief in de regio Noord-Holland zuid en Zuid-Holland.
Onze zakelijke tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Stel hier uw vraag