Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elk bezoek en elke vorm van gebruik van deze internetsite en van alle (vormen van) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden. U verklaart zich door het bezoeken en gebruiken van deze website akkoord met het onderstaande.

-Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Working Matters is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door gebruik van en/of tekortkomingen in de informatie op deze website.

-Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten op de tekst, afbeeldingen en het logo van Working Matters berust bij Working Matters of bij rechthebbenden die Working Matters toestemming hebben gegeven voor gebruik. Voor gebruik anders dan ter persoonlijke kennisneming en voor verspreiding van de inhoud van deze website, moet schriftelijk toestemming worden gevraagd aan Working Matters. Het is niet toegestaan om gegevens te verzamelen van personen of organisaties die op de website vermeld worden en/of hen te benaderen voor eigen informatieve of commerciƫle doelen. Gebruik van (informatie op) deze website in strijd met wat hiervoor is vermeld, kan worden gemeld via informatie@workingmatters.nl

Working Matters is gerechtigd om, ook zonder vooraankondiging, de informatie op deze website te veranderen en de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. Een aangebrachte wijziging treedt direct in werking. Working Matters adviseert de website bezoeker om de disclaimer regelmatig opnieuw te lezen. Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.