Over Working Matters

De drijvende kracht achter Working Matters is Brigitte Heemskerk. Een bureau voor loopbaanadvies en outplacement gestart vanuit de visie dat elk mens uniek is in zijn bijzondere mix van talenten en kwaliteiten.  Vaak ligt er een persoonlijke uitdaging, namelijk om vanuit deze eigenheid in beweging te komen en te gaan ondernemen met dit unieke aanbod. Met welke doelen? Om beter te functioneren in een huidige baan, nieuwe arbeidskansen te creëren of bestaande mogelijkheden succesvol  te benutten.

Waarom de naam Working Matters? Omdat het werk en de werkomgeving bij uitstek een plek is waar je talenten tot recht kunnen komen en je jezelf kunt ontwikkelen. Soms zijn er ‘matters’, die om coaching of begeleiding vragen. Daar helpen we graag bij!

Working Matters, omdat jij ertoe doet!

Wie ben ik?

Mijn loopbaan startte op een inspirerende sales- en marketingafdeling binnen de congresmarkt. Daarna heb ik ruim veertien jaar ervaring opgedaan als manager in een profit- en non-profit omgeving. Zes jaar binnen de uitzendbranche, waar ik diverse vestigingen heb geleid en ervaring heb opgedaan met het bemiddelen van mensen naar een andere passende baan.

Acht jaar in de gezondheidszorg als manager van een flexbureau en adviseur bij capaciteitsvraagstukken over interne en externe flexibiliteit. Een omgeving waar instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers samenkomen en passend bij de levensfase wensen en ambitie aan de basis staan van nieuwe keuzes.

bedrijfsprofiel(4)

Als manager heb ik vitale en verzuimende medewerkers begeleid en ervaren hoe belangrijk het is om in balans en vanuit passie te kunnen leven en werken. Managen is ook continue de balans zoeken tussen directe aansturing, begeleiding en coaching om de doelen van de medewerker en de organisatiedoelstellingen zo goed mogelijk te matchen.

Ik ontdekte gaandeweg dat individuele begeleiding, (groeps)coaching en het oplossen van vraagstukken op het gebied van vraag en aanbod zingeving geven in mijn loopbaan.

Mijn interesse in persoonlijke ontwikkeling en wat mensen beweegt in de context van arbeid hebben geleid tot de keuze voor specialisatie in loopbaanadvies en begeleiding.

Naast de post-HBO gecertificeerde beroepsopleiding als loopbaanadviseur (methodiek Hoogendijk, Adviesbureau VistaNova) heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd in coaching, management en op het gebied van de arbeidsmarkt. Mede door mijn achtergrond in diverse branches en in de bemiddeling heb ik ruime kennis van de arbeidsmarkt en beroepsrichtingen.

Coachstijl

Mijn drijfveer is mensen te begeleiden naar of te faciliteren in een zinvolle arbeidsplek of perspectief hierop. Ieder individu heeft een unieke persoonlijkheid en heeft eigen specifieke loopbaanvragen. Dat betekent dat er wordt aangesloten op deze specifieke vraag bij de inzet van de te gebruiken methodieken en werkvormen. Dit doe ik door te werken aan bewustwording van persoonskenmerken, verlangens en drijfveren, zodat er met dit verkregen inzicht zelf keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot de huidige of een toekomstige werkplek.

Mijn aanpak is te typeren als betrokken, doortastend en oplossingsgericht, waarbij ik de kandidaat actief stimuleer in zijn of haar leerproces en aanzet tot denken én handelen. Vanuit professioneel oogpunt wordt samengewerkt met diverse gecertificeerde partners.

Allen loopbaanprofessionals, die de visie van Working Matters ondersteunen. Working Matters werkt volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC).