Outplacement

Een volledig outplacementtraject bestaat uit een uitgebreide innerlijke- en externe oriëntatie op de loopbaan en is gericht op het vinden van een andere passende baan en werkomgeving buiten de eigen organisatie binnen een zo kort mogelijke termijn.

Afhankelijk van uw wensen wordt een individueel en programma samengesteld. De focus in het programma is resultaatgericht, waarbij het accent ligt op het (her)ontdekken en effectief inzetten van kwaliteiten en ambitie, op loopbaanoriëntatie, marktverkenning en baanverwerving.

Het outplacementtraject duurt circa 6 tot 9 maanden en omvat de volgende twee fases:

  1. Ontwikkelingsgericht koersonderzoek: in deze fase wordt zelfinzicht bereikt over sterktes, drijfveren en loopbaanwaarden met als doel het maken van een verantwoorde beroepskeuze
  2. Jobmarketing, marktverkenning/netwerk- en sollicitatievaardigheden: in deze fase wordt vastgesteld welke persoonlijke arbeidsmarktbenadering het meest effectief is en de kandidaat wordt intensief begeleid naar een nieuwe passende functie en werkomgeving.
Outplacement

Fase 1.

Koersonderzoek:

-loopbaananalyse
-biografisch onderzoek naar wensen, waarden en drijfveren
-kernkwaliteiten en gerichtheid
-zingevende- en vitaliserende factoren
-zelfmanagement
-persoonlijke en professionele doelen
-vaststelling loopbaanperspectief/beroepsprofiel
-strategiebepaling: persoonlijk actieplan/rapportage

Een gedegen plan 'matters!'

Fase 2.

Jobmarketing: marktverkenning/netwerk- en sollicitatievaardigheden:

-persoonlijk netwerk in kaart
-het voeren van netwerkgesprekken
-gebruik sociale media
-presentatie
-het schrijven van een sollicitatiebrief
-het opstellen van een Curriculum Vitae
-voorbereiding en oefenen van een sollicitatiegesprek
-nabespreking van sollicitatiegesprekken
-jobsearching

Een goede koers 'matters!'

Vrijblijvende afspraak maken

Bent u op zoek naar een outplacementbureau in de regio van Leiden? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn actief in heel West Nederland, zo hebben wij al verschillende mensen geholpen met outplacement in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Hoofddorp.