Disc

"In onze sterk veranderende samenleving is het steeds belangrijker om te weten waar je als persoon voor staat, welke kwaliteiten je toevoegt en welke beroepsmatige oplossing jij bent voor de arbeidsmarkt."

shutterstock_796387189

DISC methode – Working Matters

De DISC persoonlijke stijl analyse maakt duidelijk welke voorkeuren u heeft en hoe uw persoonlijke stijl eruit ziet. De analyse geeft inzicht in u zelf, maar ook in anderen: hoe doet u de dingen? Met dit inzicht leert u zichzelf en anderen beter begrijpen, waardoor u uw persoonlijke effectiviteit aanzienlijk kunt verbeteren. DISC staat voor 4 gedragsstijlen: dominant, interactief, stabiel, consciëntieus.

Hoe communiceert u?

Hoe gedraagt u zich van nature?

Hoe gaat u om met situaties onder druk?

Hoe reageert u onbewust op situaties?

De DISC-methode is een waardevol en betrouwbaar instrument bij loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling en bij externe mobiliteit, zoals bij outplacement.
Deze analyse biedt u:
-inzicht in uw natuurlijke gedragsstijl (karakteristieken, talenten, drijfveren en communicatiestijl) en uw zelfbeeld
-tips en handvatten bij zelfsturing en ontwikkeling op het gebied van persoonlijke groei en communicatie
-inzicht in wat u motiveert in werk en wat niet ‘werkt’ of eventueel stress oplevert
-hulp bij het maken van professionele keuzes en vervolgstappen

De DISC methode bestaat uit:

  1. Een online vragenlijst: de medewerker beantwoordt online een vragenlijst
  2. Een gedetailleerde rapportage en nabespreking met een gecertificeerde loopbaanadviseur.

Deze analyse geeft tevens inzicht in de match tussen uw natuurlijke voorkeurstijl en uw werk. De ontwikkelingskansen worden in beeld gebracht, het gewenste gedragspatroon in relatie tot de natuurlijke gedragsstijl afhankelijk van de context en mogelijk energieverlies bij het uitoefenen van een teveel of tekort aan specifieke functietaken of veranderende omstandigheden. Tijdens het gesprek met de loopbaanadviseur vindt verdere verheldering en verdieping plaats.

De DISC-methode is:
-Objectief, persoonlijk en op maat
-Gebaseerd op de persoonlijkheidstypering van Carl Jung, ontwikkeld door Dr. William Marston en door Q4 Profiles omgezet naar Nederlandse taal en onze culturele maatstaven

Toepassingsmogelijkheden

DISC-methode bij loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling

  • Intakegesprek; kennismaking, toelichting op de DISC-methode en vragenlijst
  • DISC-methode: beantwoording online vragenlijst
  • Rapportage DISC persoonlijke stijl analyse
  • Nabespreking met een gecertificeerd adviseur (aantal coachgesprekken wordt afgestemd op de coach- en ontwikkelingsvraag)
  • Eventueel kan er vervolgens een loopbaan adviestraject worden ingezet

DISC-methode bij outplacement

Fase 1: DISC-methode en bespreking uitkomsten persoonlijke stijl analyse
Fase 2: Oriëntatie op de eigen mogelijkheden en op de arbeidsmarkt

Resultaat: zelfinzicht en het maken van een passende en verantwoorde beroepskeuze

Fase 3: Begeleiding naar nieuw passend werk

Resultaat:
-jobmarketing plan: een persoonlijke en effectieve route in het verkrijgen van een nieuwe functie en een (duurzame) nieuwe arbeidsplaats
-coaching en bevordering van de loopbaanzelfsturing

  • De loopbaanadviseur begeleidt de kandidaat bij alle activiteiten gericht op het verkrijgen van de nieuwe baan. Het betreft hier coaching op communicatie- presentatie en sollicitatievaardigheden, benaderen van vacaturehouders, ordening van het CV, het opstellen van de eigen profielschets, voorbereiding op een netwerk- en/of sollicitatiegesprek, een professioneel profiel op LinkedIn etc.
  • Ondersteuning in jobsearching middels een online kandidatenprofiel, die direct toegang biedt tot actuele en passende vacatures. Met behulp van de resultaten van deze online werkzoeker gemakkelijk en gericht op zoek naar een nieuwe baan.