Organisatie

Het verbinden van organisatie en medewerkers ‘matters!'

Ook organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling om optimaal te anticiperen en te kunnen inspelen op veranderende behoeften in de omgeving. Dit vraagt om medewerkers, die passen bij de identiteit, de bedrijfscultuur en in het bijzonder passen in het functieprofiel. Vooral in tijden van organisatieverandering vragen beleidsmakers, leidinggevenden en medewerkers zich af of zij kunnen meebewegen en passen in de nieuwe koers, waarvoor andere uitdagingen, functievereisten en gedrag nodig zijn.
Individueel loopbaanadvies voor uw medewerker, een talentenanalyse van uw team of een outplacementtraject zijn loopbaaninstrumenten, die u hierbij kunnen ondersteunen.

Diensten

Loopbaanadvies

U volgt een intensief koersonderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in uw persoonlijkheid, capaciteiten, motieven en persoonlijke doelen. Dit bewustzijn helpt richting te geven en te houden op het eigen leven, de juiste beslissingen te nemen en evenwichtige relaties aan te gaan met anderen. Wij helpen u op weg om met dit verkregen zelfinzicht uw beroepsmatige koers te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een geheel nieuwe baan zijn, voortbouwen op wat er al is of antwoorden geven op loopbaanvragen zoals; `specialiseren, adviseren of leidinggeven?`  Diverse methodes en instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet, zoals DISC de Persoonlijke Stijl Analyse. Deze analyse heeft een hoge persoonlijke opbrengst en is goed praktisch toepasbaar bij het maken van toekomstige persoonlijke loopbaankeuzes.  Lees hier meer

organisaties

Outplacement

Een volledig outplacementtraject bestaat uit een uitgebreide innerlijke- en externe oriëntatie op de loopbaan en is gericht op het vinden van een andere passende baan binnen een zo kort mogelijke termijn.

Doelgericht Solliciteren

Afhankelijk van de vraag wordt in 2 à 3 gesprekken en door middel van e-coaching behandeld; het schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een Curriculum Vitae, contact leggen met vacaturehouders, voorbereiding en voeren sollicitatiegesprek.

Online coaching op maat

Uw medewerker is op de toekomst voorbereid met online coaching in de vorm van e coaching, telefonisch of via videobelsessies. Dit kan een uitkomst zijn wanneer de kandidaat niet face-to-face kan afspreken, u vitaliteit hoog op de agenda hebt staan en wilt sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook kan het voor medewerkers zinvol zijn om voor een periode online coaching ‘on the job’ te volgen, op abonnementsbasis. Zo past het altijd in de agenda. Lees hier meer over het complete coach aanbod, zoals vitaliteitscoaching.