Strategiebepaling

Working Matters is dé specialist!

Bent u op zoek naar strategiebepaling, omdat u hulp nodig heeft bij het maken van een passende loopbaankeuze? Of heeft u begeleiding nodig bij het tijdig orënteren op andere passende beroepen, omdat er kans is dat uw huidige baan komt te vervallen of wijzigt? Dreigend ontslag of boventalligheid bij een reorganisaties kan de behoefte aan strategiebepaling versnellen. Op basis van een nieuw loopbaanperspectief en zoekprofiel. Het resultaat van een maatgericht individueel coachtraject, is de volgende stap het verwerven van een nieuwe baan sneller gezet. Working Matters is het juiste adres voor strategiebepaling in elke branche.

loopbaan

"In onze sterk veranderende samenleving is het steeds belangrijker om te weten waar je als persoon voor staat, welke kwaliteiten je toevoegt en welke beroepsmatige oplossing jij bent voor de arbeidsmarkt."

Strategiebepaling

van Working Matters

Strategiebepaling is mogelijk voor iedereen die hulp wenst bij het maken van passende loopbaankeuzes en begeleiding naar nieuw passend werk.

Een volledig loopbaanprogramma van Working Matters bestaat uit een ontwikkelingsgericht koersonderzoek, welke is opgebouwd uit een aantal modules. De inhoud van de modules wordt op basis van de behoefte van de kandidaat individueel ingevuld. De achtergrond, het opleidingsniveau of werk- en denkniveau, leeftijd en de specifieke situatie van de persoon zelf zijn factoren die de exacte inhoud en daarmee de duur van het traject bepalen. Centraal in het traject staat het ontdekken en managen van de eigen persoonlijke meerwaarde in relatie tot de huidige functie en/of toekomstige arbeidsmarktperspectieven. Tijdens het koersonderzoek worden diverse werkvormen en (online) instrumenten ingezet passend binnen de methodiek en afgestemd op de loopbaansituatie van de kandidaat. De gesprekken worden door de kandidaat zelf voorbereid. Hierdoor wordt een actief ontwikkelingsproces in gang gezet gericht op verbetering, vernieuwing of nieuw perspectief. Op onze website is meer te lezen over strategiebepaling en de verschillende coachtrajecten en diensten.

Voordelen van strategiebepaling bij Working Matters

  • Het loopbaanprogramma wordt samengesteld op basis van de specifieke loopbaanvragen van de kandidaat
  •  Wij zijn persoonlijk en betrokken in onze aanpak
  •  Loopbaaninstrumenten en werkvormen worden maatgericht ingezet
  •  Wij hanteren een oplossingsgerichte werkwijze en coachstijl
  •  Na afloop zicht op nieuw toekomstperspectief
  •  Actuele en gedegen kennis van arbeidsmarktontwikkelingen en functies is aanwezig
  •  Strategiebepaling sluit aan op onze coachtrajecten bij outplacement of re-integratie
  •  Een professionele en betrouwbare werkwijze volgende de gedragscode van de Nederlandse Orde van loopbaan adviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC)

Interesse in strategiebepaling?

Wilt u weten wat strategiebepaling voor u of voor uw medewerkers kan betekenen? Neem dan kosteloos contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.